Monday, March 21, 2016

คาถาตัดต้อ แบบโบราณ

คาถานี้ เป็นคาถาที่แม่ของผู้เขียน ใช้ตัดต้อเนื้อและต้อสาร ซึ่งสมัยนี้เรียกว่าต้อหิน ต้อกระจก

ขอบารมีพระพุทธเจ้า5พระองค์ บารมีพ่อท่านคล้ายจงมาปัดเป่าโรคภัยให้ลูกหลานด้วยเถิด
สุดท้องน้องเพื่อนทั้งหลาย   ตัดต้อต้อหาย
ตัดสายสายขาด   ต้อสายฟ้าฟาด
ตัดแล้วให้ขาด     ต้อเห้อต้อเหอ
พุทธธังต้อหาย ธัมมังต้อหาย สังฆังต้อหาย
ขอให้หายด้วยนะ นะ โม พุท ธา ยะ

แล้วเป่าไปที่ตาของคนเป็นต้อนั่นแหละค่ะ

แต่ถ้าให้ตรงตามขั้นตอน พิธีจริงๆแล้วนั้น ต้องทำดังนี้
1.กะลาตาเดียว
2.ครกโบราณ
3.คนตัดต้อต้องเป็นคนสุดท้อง (คนที่สืบทอดคาถานี้ บริกรรมคาถานี้ จะต้องเป็นคนน้องสุดท้อง) ถ้าคนอื่นคาถาจะไม่ได้ผล
 4.เนื้อหมู ข้าวสาร  (หากคนเป็นต้อกระจกแบบตาแดงทั้งตาให้ใช้เนื้อหมู ถ้าตาเป็นต้อแบบเป็นเม็ดสีขาว ก็ให้ใช้ขาวสาร
5.มีด  (ใช้หั่นเนื้อ และข้าวสารเวลาเอามาตั้งบน กะลาตาเดียว)


 ตัวของคนที่ใช้คาถานี้ ต้องถือศีล5ตลอดชีวิต และต้องไม่เดินลอดราวตากผ้าด้วย และห้ามกินเนื้อวัวมิเช่นนั้น คาถาจะเสื่อม เมื่อจะตัดต้อให้ใคร ก็ต้องเอาตัวของคนที่เป็นต้อนี่แหละ พาไปนั่งลงที่ครกโบราณ แล้วตัวผู้ท่องคาถาถือกะลาและมีด ดูตาผู้เป็นต้อว่าเป็นต้ออะไร แล้วก็เอาเนื้อหมูหรือข้าวสารตั้งกลางกะลา (ให้ถูกต้องตามต้อที่ผู้นั้นเป็น) ผู้ท่องต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระพุทธเจ้า5พระองค์ และพ่อท่านคล้ายผู้เป็นเจ้าของคาถา แล้วก็เริ่มบริกรรมคาถา แล้วเป่าไปที่ตาของผู้เป็นต้อ แล้วก็เอากะลาและมีดมาไว้ในระดับของตาผู้ตัดและตาของเราประสานกัน แล้วก็ตัดชิ้นเนื้อ หรือข้าวสารนี้แล  ทำ 3 จบ  ต้องมาทำให้ครบ 3 มื้อ นะคะ จึงจะหายขาด   ผู้เขียนเห็นทุกคนทีมาให้แม่ตัดให้ ก็จะหายทุกคนนะคะ แม่ไม่คิดค่าบริการค่ะ ก็แล้วที่ผู้เป็นต้อ จะให้ เพื่อทำบุญนะคะ  บางคนก็ ซื้อ กล้วย  นม มาให้ บางคนก็ให้ 100 บาท    แม่จะมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือผู้คนที่เป็นต้อมากกว่า ค่ะ บางคนก็มาจากต่างจังหวัดก็มี 
ปัจจุบัน คุณแม่ของผู้เขียน ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชรา ในวัย 84 ปี  ซึ่งยังไม่มีใครเป็นผู้สืบทอดจากท่าน เนื่องจากบุคคลในครอบครัว ไม่มีใคร เป็นลูกคนสุดท้องจริงๆ เลยสักคน  


บางคน แม่มีการตั้งครรภ์ และเด็กตายในครรภ์เพราะฉะนั้น ก็จะไม่นับว่าเราเป็นลูกคนสุดท้อง ค่ะ ส่วนตัวผู้เขียนนั้น เป็นลูกคนสุดท้อง คุณแม่อยากให้รับสืบทอดแต่ด้วย ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเคร่งครัดในศีลธรรมเท่าไหร่  และไม่กล้าที่จะ ตัดให้ใคร กลัว เขาไม่หาย แล้วตัวเรา จะเสียใจและหมดความเชื่อถือ 

No comments:

Post a Comment